טיפול בילדים


הפרעות נשימה בילדים

הפרעות נשימה בשינה, Sleep Disordered Breathing, הם שם כולל לתופעות של מספר מצבים רפואיים. תסמונת דום נשימה בשינה, Sleep Apnea, היא אחת התופעות השכיחות בהגדרת הפרעות נשימה.
הפרעות נשימה בילדים, כמו גם תסמונת דום נשימה, נוצרות לרוב בעקבות שקדים או אדנואידים (שקד שלישי) גדולים והנם תופעה נפוצה.


תסמונת דום נשימה בשינה היא בעיה רפואית רצינית. ילדים עם דום נשימה בשינה נמצאים בסיכון להתפתחות איטית, לפגיעה בגדילה וגם לתחלואה גבוה. איכות החיים של ילדים עם דום נשימה בשינה ירודים על כן חשוב לטפל בבעיה בהקדם. טיפול משפר את איכות החיים והחיוניות למטופל ולבני משפחתו.

דום נשימה בילדים
תסמונת דום נשימה אצל ילדים לפי אומדנים רפואיים עומדת על 3% מאוכלוסיית הילדים. השכיחות גבוה בקרב ילדים בגילאים 3-6, אבל גם ילדים מתבגרים עשויים לסבול מדום נשימה בשינה. 

דום נשימה אצל ילדים המתרחש בעת שינה, Sleep Apnea, הוא תופעה נפוצה שעשויה לתחום בחובה בעיה רפואית רצינית.  בעת דום נשימה בשינה, הנשימות נעשות שטחיות ואיטיות או נפסקות לחלוטין במהלך השינה. הפסקת נשימה נוצרת כאשר ישנה הפסקה של לפחות שתי נשימות ואף יותר. תופעה זו מחזורית לאורך כל השינה. מספר הפסקות הנשימה עשוי אף להגיע למאות במהלך השינה.

דום נשימה חסימתי

אחת הסיבות הנפוצות לתסמונת דום נשימה בשינה, היא הפרעה חסימתית, המוגדרת כדום נשימה חסימתי Obstructive Sleep Apnea. בזמן השינה, שרירי השלד בגופנו רפויים. השרירים הנמצאים בגרון רפויים גם הם ויוצרים חסימה של מעבר אוויר מהאף והפה לריאות. בזמן הפסקת נשימה, רמת ריווי החמצן בדם יורדת . אצל ילדים בריאים הדבר מפעיל מנגנון הגנה של הגוף ולמעשה מעיר את האדם משנתו. נשימה סדירה חוזרת עם שיעול או נחרה חזקה. 

גורמים לתסמונת דום נשימה חסימתי:

דום נשימה מרכזי

סוג זה של דום נשימה הנו נדיר יחסית. בסוג זה של דום נשימה מרכז הנשימה במוח לא מעביר אותות נכונים לשרירים המפעילים את שרירי הנשימה – בזמן שינה.  תופעה זו לרוב אינה מתאפיינת במאמץ נשימתי או בנחירות.

איכות השינה

איכות השינה אצל ילדים הסובלים מתסמונת דום נשימה ירודה. בעת דום נשימה בשינה, הנשימות נעשות שטחיות ואיטיות או נפסקות לחלוטין במהלך השינה, כתופעה מחזורית לאורך כל השינה, דבר הגורם לירידה בריווי החמצן בדם. הירידה בכמות ריווי החמצן בדם, כתוצאה מהפסקות הנשימה, מפעילה מנגנון פיצוי של הגוף ולמעשה "מעירה" את הילד הישן על ידי הפעלת מנגנון של שיעול או נחירות, וזאת כדי לגרום להכנסת אוויר לריאות. ילד שחווה דום נשימה בשינה אינו חייב להתעורר לכדי פעילות כלשהיא, למעשה הגוף "מעיר" את עצמו בדרך כלל ללא פעילות של הילד. מנגנון פיצוי זה גורם למעשה לחוסר בשינה עמוקה – החיונית לשאר מערכות הגוף. כאשר הילד מקיץ משנתו הוא למעשה מרגיש עייף מאוד, מאחר ומנגנון הפיצוי הטבעי פוגע באיכות השינה.

איכות שינה ירודה אצל ילדים הסובלים מתסמונת דום נשימה יכולה להוביל להתפתחות בעיות התנהגותיות אשר יבואו לידי ביטוי במהלך הפעילות היומיומית.

 

 

דום משימה בשינה
 

 

 

תסמונת דום נשימה בשינה היא בעיה רפואית רצינית. ילדים עם דום נשימה בשינה נמצאים בסיכון להתפתחות איטית, לפגיעה בגדילה וגם לתחלואה גבוה. איכות החיים של ילדים עם דום נשימה בשינה ירודים על כן חשוב לטפל בבעיה בהקדם. טיפול משפר את איכות החיים והחיוניות למטופל ולבני משפחתו.

 

לא רק ילדים סובלים מתופעה זו. איכות השינה נפגעת גם אצל מבוגרים הסובלים מהפרעות נשימה ומתסמונת דום נשימה בשינה.ראה: איכות השינה.  

 

מי הם הקבוצות בסיכון?

כ- 3% מהילדים עשויים לסבול מתסמונת דום נשימה בשינה בגילאים 6-3.  דום נשימה, והפרעות נשימה בילדים עשוי להתרחש גם אצל ילדים בעלי משקל תקין. אצל ילדים עם משקל עודף עשוי דום נשימה בשינה להיות חמור יותר.

 

אצל ילדים הסובלים מתסמונת דום נשימה בשינה לרוב שקדים גדולים או נושקים, אדנואידים (שקד שלישי) חוסמים את מעבר האוויר. גורמים נוספים אשר משפיעים על הנשימה בילדים מעבר אוויר צר באף או בגרון כתוצאה מהגדלת קונכיות אף וסטיית מחיצה.

 

דום נשימה בשינה היא בעיה רפואית רצינית. ילדים עם הפרעות שינה ונשימה עשויים לסבול מתסמינים של הרטבת לילה, יתר לחץ דם, עייפות יתר, קושי בלימודים ואף לפתח דפוסי התנהגות היפר-אקטיביים. איכות החיים של ילדים עם דום נשימה בשינה ירודים על כן חשוב לטפל בבעיה בהקדם. טיפול משפר את איכות החיים והחיוניות למטופל ולבני משפחתו.

 

 

סימנים לתסמונת דום נשימה בילדים

 

הסימנים לתסמונת דום נשימה בשינה רבים. במרבית המקרים חברי המשפחה ישימו לב ראשונים לתופעת דום נשימה בשינה. ילדים עם הפרעות נשימה ותסמונת דום נשימה בשינה שינה עשויים לסבול מתסמינים של הרטבת לילה, יתר לחץ דם, עייפות יתר, קושי בלימודים ואף לפתח דפוסי התנהגות היפר-אקטיביים.

 

 

במהלך היום בזמן הגן או בית הספר:

 

במהלך השינה:

 

אבחון דום נשימה בילדים

 

בביקור אצל רופא אף אוזן גרון, הרופא יבדוק את מכלול הגורמים המשפיעים על דום נשימה בשינה. בבדיקה הפיזיולוגית הרופא יבדוק את אף, גרון, שקדים וחיך. מטרת הבדיקה לראות האם ישנם גורמים אשר עשויים לגרום לחסימת מעבר האוויר.  במרבית המקרים בדיקה פיזיולוגית של הרופא יחד עם תיאור ההורים מספק לביצוע האבחנה. טרם הביקור אצל הרופא הדפיסו ומלאו את השאלון, השאלון יקל עליכם בבואכם לרופא.

 

 

במקרים מסוימים יתכן ותקבלו מהרופא הפניה לבדיקת מעבדת שינה.  מעבדת שינה בודקת את איכות השינה על פי מספר פרמטרים:

 

 

בדיקת מעבדת השינה יכולה לקבוע האם מדובר בבעיה מרכזית או בבעיה הנובעת מחסימת מעברי האוויר העליונים וזאת על ידי בחינה של פעילות המוח ופעילות השרירים בזמן השינה.

 

 

טיפול בתסמונת דום נשימה בילדים

טיפול בדום נשימה חסימתי

המטרה בטיפול בתסמונת דום נשימה בשינה היא להחזיר את הנשימה הסדירה במהלך השינה ולהקל בתסמינים השונים כגון נחירה ועייפות. כיום הגישה הטיפולית במקרים של דום נשימה בשינה היא רב מערכתית ועשויה לכלול רופא אף אוזן גרון, רופא ריאות וממוחה לתזונה – במקרה של עודף משקל.

 

ניתוחי שקדים וניתוחי אדנואידים

הטיפול הניתוחי בילדים מורכב בד"כ מכריתת השקדים ו/או האדנואיד (adenoidectomy and tonsillectomy ). ניתן להסיר את הרקמה החוסמת בעזרת פעולות כירורגיות מסורתיות או באמצעים מתקדמים כגון קובלציה (ראה טיפולים מתקדמים באתר זה או באתר של חברת טכנוקר  www.technocare.co.il  ) אחוזי ההצלחה הניתוחית גבוהים ולרוב ארועי הדום נשימה בשינה חולפים מיד לאחר הניתוח.
 

ההחלטה באם לנתח את הילד אינה פשוטה ולרוב תלויה בחומרת התסמונת, גיל הילד ומצב בריאותו הכללי, מבנה דרכי הנשימה העליונות של הילד וההשלכות של התסמונת על איכות החיים והתפתחותו. בכל מקרה יש לשקול את סיכוני הניתוח מול התועלת שבביצוע. השיחה הפתוחה המתקיימת עם ההורים מאפשרת להם להגיע להחלטה השקולה והנכונה לילדם.

 

 
בניית אתרים Blacknet.co.il